1. Před podáním žádosti
  • pomoc při definování projektového záměru
  • zpracování přehledu vhodných dotačních titulů
  • doporučení vhodného dotačního titulu
2. Podání žádosti
  • zpracování žádosti o dotaci
  • zpracování studie proveditelnosti projektu
  • zpracování analýzy nákladů a přínosů projektu
  • zpracování podrobného rozpočtu projektu
3. Po podání žádosti
  • kompletace dokumentů nutných k podpisu smlouvy
  • zpracování veřejných zakázek
  • zpracování průběžných monitorovacích zpráv
Kdo jsme?

Aktuality:

Pozvánka na školení společnosti jk grant s.r.o.

Vše o veřejných zakázkách od „A do Z“ z pohledu zadavatele

kurz pro mírně pokročilé

-  veřejné zakázky v podmínkách samosprávního celku

-  elektronický systém zadávání veřejných zakázek PAVEZA A EVEZA

-  veřejné zakázky v praxi

Termín konání:          27. dubna 2017 od 09:00 do 13:30 hodin

                                   Prezentace účastníků možná od 08:30 hodin

 

Místo konání:             Silesia Golf Resort Kravaře

                                   ul. Mlýnská 23a

747 21 Kravaře (parkování vozidel je zajištěno přímo v areálu před resortem)

 

Lektoři:                             Michal Hošek

Oblastí veřejných zakázek se zabývá od roku 2006. V současné době působí na pozici ředitele společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, která v oblasti veřejného zadávání patří mezi renomované a v odborných profesních kruzích dlouhodobě oceňované advokátní kanceláře v České republice. Již druhé volební období je Michal také členem zastupitelstva a členem rady města, odkud získal řadu praktických zkušeností. V rámci svých aktivit se proto věnuje zejména oblasti elektronizace interních procesů zadavatelů v oblasti nákupu a zadávání VZ.

 

Ing. Lucie Venzarová

NWT a.s., koordinátorka týmu vývoje. Po vystudování Mendelovy univerzity v Brně v roce 2013 nastoupila do společnosti INEXprojekt s.r.o., zastupující zadavatele v administrování veřejných zakázek. Začátkem roku 2016 se pracovní působení přesunulo do společnosti NWT a.s., kde byla přijata na pozici specialistky aplikační podpory systémů PAVEZA a EVEZA, a o rok později jako koordinátor týmu vývoje.

 

Ing. Jiří Knopp

Majitel a jednatel společnosti jk grant s.r.o. se sídlem Ratibořská 169, 747 05 Opava. Od roku 2009 zkušenosti s celkovou administrací projektů financovaných z národních i evropských zdrojů (přes žádost o dotaci, veřejnou zakázku k dotačnímu managementu).

 

Program:                    08:30 až 09:00 hodin – prezence účastníků kurzu, zahájení

                                   09:00 až 10:45 hodin – přednáška Michal Hošek

                                   10:45 až 11:00 hodin – přestávka (káva, voda, koláč)

                                   11:00 až 12:00 hodin – přednáška Ing. Lucie Venzarová

                                   12:00 až 12:15 hodin – přestávka (káva, voda, koláč)

                                   12:15 až 13:00 hodin – přednáška Ing. Jiří Knopp

                                   13:00 až 13:30 hodin – diskuze, závěr

                                   od 13:30 hodin bude podáván oběd (polévka + hlavní jídlo)

 

Cena:                          990,-Kč bez DPH

 

Obsah kurzu:

-   základní principy a zásady zadávání veřejných zakázek,

-   elektronizace zadávání veřejných zakázek,

-   elektronické systémy pro administraci veřejných zakázek PAVEZA a EVEZA: typy light a verze na serverech zákazníka, úskalí tohoto systému, hlavní výhody,

-   veřejné zakázky v praxi:

vzor zakázky malého rozsahu a zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení,

Výzva č. 28 IROP - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. – dotace na elektronizaci veřejných zakázek.

 

Přihlášky:                  uzávěrka přihlášek je do 24. 4. 2017

Přihlášky ve formátu:

Jméno, příjmení, titul

 

Zaměstnavatel (město, obec, společnost)

 

 

Pracovní zařazení

 

Telefon

 

E-mail

 

Ostatní sdělení

 

zasílejte elektronicky na email: info@prodotace.cz.

Přihláška Vám bude obratem potvrzena a zaslána faktura pro úhradu vzdělávacího kurzu. Po úhradě kurzu už není možné vrácení poplatku zpět, pokud se účastník nezúčastní.

Na konci kurzu Vám bude vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.

 

V případě dotazů volejte:     Ing. Jiří Knopp, tel: 774 617 812

Ing. Pavel Novotný, tel: 604 455 673