1. Před podáním žádosti
  • pomoc při definování projektového záměru
  • zpracování přehledu vhodných dotačních titulů
  • doporučení vhodného dotačního titulu
2. Podání žádosti
  • zpracování žádosti o dotaci
  • zpracování studie proveditelnosti projektu
  • zpracování analýzy nákladů a přínosů projektu
  • zpracování podrobného rozpočtu projektu
3. Po podání žádosti
  • kompletace dokumentů nutných k podpisu smlouvy
  • zpracování veřejných zakázek
  • zpracování průběžných monitorovacích zpráv
Kontakt
jk grant s.r.o.
Sídlo: Ratibořská 169
747 05 Opava 5
IČ: 03098761
DIČ: CZ 03098761
Mobil: +420 774 617 812
E-mail: jiri.knopp@gmail.com