1. Před podáním žádosti
 • pomoc při definování projektového záměru
 • zpracování přehledu vhodných dotačních titulů
 • doporučení vhodného dotačního titulu
2. Podání žádosti
 • zpracování žádosti o dotaci
 • zpracování studie proveditelnosti projektu
 • zpracování analýzy nákladů a přínosů projektu
 • zpracování podrobného rozpočtu projektu
3. Po podání žádosti
 • kompletace dokumentů nutných k podpisu smlouvy
 • zpracování veřejných zakázek
 • zpracování průběžných monitorovacích zpráv
Po podání žádosti

V případě, že Vaše žádost úspěšně prošla v konkurenci jiných projektů hodnotícím procesem a Váš projekt je doporučen k financování, čekají na Vás další povinnosti, spojené s jeho administrací. Jedná se především o aktivity, které vyplývají z nutnosti realizovat výběrové řízení na dodavatele a aktivity spojené s monitoringem realizovaného projektu a s jeho závěrečným vyúčtováním. Aby nebylo ohroženo vyplácení finanční podpory, je nutné věnovat velkou pozornost také těmto činnostem.

Nabízíme Vám:
 • kompletace dokumentů nutných k podpisu smlouvy
 • zpracování veřejných zakázek
 • zpracování průběžných monitorovacích zpráv
 • zpracování etapových monitorovacích zpráv
 • zpracování závěrečné monitorovací zprávy
 • zpracování žádosti o platbu
 • poradenství při kontrolách poskytovatele dotace
 • poradenství při plnění monitorovacích ukazatelů
 • poradenství pří plnění povinností vyplývajících z dotační smlouvy
 • předání dokumentace příjemci dotace k archivaci