1. Před podáním žádosti
 • pomoc při definování projektového záměru
 • zpracování přehledu vhodných dotačních titulů
 • doporučení vhodného dotačního titulu
2. Podání žádosti
 • zpracování žádosti o dotaci
 • zpracování studie proveditelnosti projektu
 • zpracování analýzy nákladů a přínosů projektu
 • zpracování podrobného rozpočtu projektu
3. Po podání žádosti
 • kompletace dokumentů nutných k podpisu smlouvy
 • zpracování veřejných zakázek
 • zpracování průběžných monitorovacích zpráv
Podání žádosti

Jakmile úspěšně zvládnete kroky před podáním žádosti, můžete se vrhnout na zpracování samotného projektu včetně jejich povinných i nepovinných příloh. Každý dotační program je svým způsobem jedinečný – dle předem známých podmínek programu se jednotlivé dotační tituly liší co do obsahu i rozsahu zpracování jednotlivých příloh. Tato rozdílnost je způsobena tím, že dotační programy jsou administrovány různými ministerstvy či jinými institucemi veřejné správy, mohou být financovány z evropských peněz, ale také výhradně ze zdrojů ze státního rozpočtu. Jsou také určeny pro rozmanitý okruh subjektů. Co do výše nákladů se mohou realizovat projekty malé i velké. Z těchto, ale i jiných důvodů proto také existují rozdíly v nárocích na zpracování samotných projektů.

Nabízíme Vám:
 • zpracování žádosti o dotaci
 • zpracování studie proveditelnosti projektu
 • zpracování analýzy nákladů a přínosů projektu
 • zpracování podrobného rozpočtu projektu
 • zpracování souladu s rozvojovými strategiemi
 • konzultace projektu u poskytovatele dotace
 • kompletace žádosti, povinných i nepovinných příloh v tištěné i elektronické podobě