1. Před podáním žádosti
 • pomoc při definování projektového záměru
 • zpracování přehledu vhodných dotačních titulů
 • doporučení vhodného dotačního titulu
2. Podání žádosti
 • zpracování žádosti o dotaci
 • zpracování studie proveditelnosti projektu
 • zpracování analýzy nákladů a přínosů projektu
 • zpracování podrobného rozpočtu projektu
3. Po podání žádosti
 • kompletace dokumentů nutných k podpisu smlouvy
 • zpracování veřejných zakázek
 • zpracování průběžných monitorovacích zpráv
Před podáním žádosti

Podání každé žádosti předchází několik důležitých kroků. Prvním Vaším krokem je kvalitní podnikatelský záměr. Ten by měl být realizovatelný, odpovídat Vaší ekonomické situaci a možnostem. V neposlední řadě by měl být také efektivní a udržitelný.

Nabízíme Vám:
 • pomoc při definování projektového záměru

Druhým krokem je získání základních informací o možnostech podpory pro Váš záměr. Pokud budete spoléhat na vlastní síly, nezbývá Vám nic jiného, než se zorientovat ve spleti dotačních možností. Jejich výčet naleznete v užitečných odkazech. Posledním krokem je sladit Váš podnikatelský záměr s požadavky daného programu.

Nabízíme Vám:
 • zpracování přehledu vhodných dotačních titulů
 • doporučení vhodného dotačního titulu
 • informování o vyhlášených výzvách