1. Před podáním žádosti
  • pomoc při definování projektového záměru
  • zpracování přehledu vhodných dotačních titulů
  • doporučení vhodného dotačního titulu
2. Podání žádosti
  • zpracování žádosti o dotaci
  • zpracování studie proveditelnosti projektu
  • zpracování analýzy nákladů a přínosů projektu
  • zpracování podrobného rozpočtu projektu
3. Po podání žádosti
  • kompletace dokumentů nutných k podpisu smlouvy
  • zpracování veřejných zakázek
  • zpracování průběžných monitorovacích zpráv
Reference
Pro své klienty jsme již úspěšně zpracovali projekty v celkové hodnotě 149 195 550,-.
Pro své klienty jsme již získali celkem 73 947 987,- dotačních prostředků.
Naši klienti

 2012

 

NÁZEV ŽADATELE

NÁZEV PROJEKTU

       VÝŠE DOTACE

 

Město Dolní Benešov Město Dolní Benešov - biologicky rozložitelný odpad              629 595,-   
Mikroregion Opavsko Mikroregion Opavsko - biologicky rozložitelný odpad         5 761 856,-   
Obec Oldřišov Obec Oldřišov - biologicky rozložitelný odpad              559 915,-   
Obec Otice Obec Otice - biologicky rozložitelný odpad              621 756,-   
Obec Radkov Obec Radkov - biologicky rozložitelný odpad              500 382,-   
Obec Rohov Obec Rohov - biologicky rozložitelný odpad              540 297,-   
Město Kravaře   Výměna vstupních dveří na Zámku Kravaře                113 800,-   
 Obec Oldřišov   Rekonstrukce chodníků na ul. Opavské a zřízení dvou přechodů pro chodce            1 000 000,-   
    -   
 Obec Otice   Rekonstrukce sportovního hřiště                225 000,-   
 Obec Služovice   Zvýšení pohodlí pro cestující i cyklisty                100 800,-   
 Obec Dolní Lhota   Stavební úpravy hasičské zbrojnice v obci Dolní Lhota                110 200,-   
 Obec Třebom   Třebom bez hranic, hřiště pro všechny                  70 000,-   
Obec Šilheřovice  „Haló, slyšíme se? - bezdrátový rozhlas v Šilheřovicích“                120 300,-   
Město Kravaře Samosběrný vůz - snižování prašnosti ve městě Kravaře            2 725 902,-
Město Dolní Benešov Snižování prašnosti na území města Dolní Benešov            2 686 500,-
Obec Chlebičov Snižování prašnosti v obci Chlebičov            1 540 800,-
Obec Bohuslavice Snižování prašnosti v obci Bohuslavice             1 645 200,-
Obec Třebom Snižování prašnosti v obci Třebom            1 485 900,-

Obec Kozmice

Klubovna hasičů v Kozmicích - místo česko-polského setkávání               716 000,-
Obec Křišťanovice Rekonstrukce chodníků v obci Křišťanovice               500 000,-
Obec Melč Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Melč               600 000,-
Obec Moravice Zázemí pro turisty v obci Moravice               343 000,-
Obec Oldřišov Rekonstrukce střechy zdravotního střediska               500 000,-

 

Obec Radkov Zpřístupnění obejktu fary v obci Radkov               544 700,-
Obec Roudno Rekonstrukce rozhlasu a veřejného osvětlení Roudno               539 900,-
Obec Služovice Rekonstrukce veřejné infrastruktury v obci Služovice  
Obec Třebom Obnova veřejné infrastruktury v obci Třebom               600 000,-
Obec Vrchy Rekonstrukce budovy obecního úřadu               525 800,-

 

Obec Vysoká Rekonstrukce rozhlasu v obci Vysoká               249 300,-
Obec Vrchy Rekonstrukce budovy obecního úřadu Vrchy           2 118 604,-
Obec Šilheřovice Prodloužení splaškové kanalizace v obci Šilheřovice           1 135 161,-
Obec Rohov Modernizace dopravního značení na sil. I/46 v obci Rohov - IV. Etapa               908 000,-
Alfons Laňka Včil vám to naložím               586 000,-

 

Město Kravaře Aby se nám tu dobře čekalo               520 200,-
Obec Bělá Abychom se lépe viděli, nebáli se vlka nic               441 000,-
Obec Oldřišov Do parku na špacír i na odpust               472 680,-
Petr Novák Sportovní vercajk pro všechny Prajzáky                580 934,-
Římskokatolická farnost Hlavnice Stavební obnova kostela Nejsvětější trojice v Hlavnici               783 200,-

 

Obec Sosnová Obnova kapličky sv. Anny v Sosnové               145 500,-
Obec Čaremná ve Slezsku Zvyšování kvality komunikace s občany v  obci Čaremná ve Slezsku               203 625,-
Obec Uhlířov Náměstíčko před obchodem v obci Uhlířov               674 625,-
Obec Čavisov Úpravy kulturního sálu v obci Čavisov               735 750,-
Obec Kružberk Kružberk bez hranic - místo pro volnočasové aktivity občanů               524 475,-

 

Obec Holasovice Obnova objektu hasičské zbrojnice v Loděnici               441 750,-
Obec Melč Objekt hasičské zbrojnice v obci Melč - I. etapa               743 775,-
Obec Moravice Oprava kulturního domu v obci Moravice               334 237,-
AG družstvo Kružberk AG družstvo Kružberk - instalace ekologického vytápění              222 500,-
Obec Bělá Výměna oken v ZŠ Bělá               386 600,-

 

Obec Čermná ve Slezsku Děti obci - dětské hřiště v obci Čermná ve Slezsku               154 700,-
Obec Oldřišov Kaplička na ulici Svobody v Oldřišově               299 700,-
Obec Rohov Dětské hřiště Rohov                343 100,-

 
   
Obec Čermná ve Slezsku Rekonstrukce chodníků v Čermné ve Slezsku               600 000,-   
Obec Heřmanice u Oder Energetické úspory v objektu OÚ a ZŠ               410 900,-   
Obec Kružberk Obnova otopné soustavy v objektu bývalé školy               500 000,-   
Obec Bílčice Bezdrátový rozhlas nové generace v obci Bílčice               395 600,-    

2011

OBEC VRCHY
Obnova sakrálních památek v obci Vrchy
2 607 099 Kč

ALFONS LAŇKA
Od roboty k modernímu zemědělství
452 000 Kč

OBEC KOZMICE
VŠUDE DOBŘE, NA ŠTĚRKOVNĚ NEJLÉPE
603 160 Kč

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST TŘEBOM
Dědictví pro budoucnost - kostel Sv. Jiří v Třebomi
584 979 Kč

OBEC TŘEBOM
Třebom bez hranic, hřiště pro všechny
585 000 Kč

OBEC SLUŽOVICE
Zvýšení pohodlí pro cestující i cyklisty
412 200 Kč

OBEC SLUŽOVICE
Pořízení lesní techniky - obec Služovice
290 000 Kč

OBEC ŠILHEŘOVICE
Haló, slyšíme se? - bezdrátový rozhlas v Šilheřovicích
490 599 Kč

OBEC CHVALÍKOVICE
Chvalíkovice občanům - bezdrátový rozhlas, veřejné osvětlení, zeleň a mobiliář
317 835 Kč

OBEC MLADECKO
Kulturní dům Mladecko - vestavba sociálního zařízení
411 660 Kč

OBEC OTICE
Rekonstrukce sportovního hřiště
800 000 Kč

OBEC ŠTÍTINA
Veřejné osvětlení, mobiliář a zeleň v obci Štítina
371 050 Kč

OBEC SLUŽOVICE
Pořízení lesní techniky - obec Služovice
290 000 Kč

OBEC STARÉ TĚCHANOVICE
Pořízení lesnické techniky - obec Staré Těchanovice
71 500 Kč

OBEC BĚLÁ
Infrastruktura cestovního ruchu v obci Bělá
550 000 Kč

OBEC CHLEBIČOV
Energetické úspory MŠ v Chlebičově
500 000 Kč

OBEC VRCHY
Rekonstrukce střechy obecního úřadu
390 000 Kč

OBEC ŠTÍTINA
Rekonstrukce sportovního areálu v obci Štítina
279 500 Kč

OBEC RADKOV
Rekonstrukce rozhledny na zřícenině hradu Vikštejn
544 700 Kč

OBEC STARÉ TĚCHANOVICE
Rekonstrukce objektu OÚ a MŠ v obci Staré Těchanovice
343 000 Kč

OBEC BŘEZOVÁ
Rekonstrukce ZŠ Březová - spojovací krček
500 000 Kč

OBEC SLUŽOVICE
Rekonstrukce obecních budov v obci Služovice
425 100 Kč

OBEC TŘEBOM
Rekonstrukce dětského hřiště a veřejného prostranství v obci Třebom
585 200 Kč

OBEC NOVÉ LUBLICE
Rekonstrukce střechy OÚ a MŠ v obci Nové Lublice
546 000 Kč

OBEC SLUŽOVICE
Chceme si hrát - dětské hřiště v obci Služovice
400 000 Kč

OBEC VĚTŘÍKOVICE
Děti obci - nová zahrada v areálu MŠ Větřkovice
372 138 Kč

OBEC ROHOV
Dětské hřiště u MŠ v obci Rohov
311 400 Kč

OBEC VRCHY
Naše zahrada,sport, odpočinek i zábava
400 000 Kč

OBEC VĚTŘKOVICE
Oprava kapličky ve Větřkovicích
274 085 Kč

OBEC ROHOV
Sakrální stavby v obci Rohov
213 918 Kč

MĚSTO DOLNÍ BENEŠOV
Blíž k sousedům
247 800 Kč

OBEC ŠTÍTINA
Bezpečně a rychle k záchraně životů a majetku
93 000 Kč

OBEC CHVALÍKOVICE
Rozšíření volnočasových aktivit a vybudování dětského hř. s posezením pro rodiny
198 800 Kč

OBEC BŘEZOVÁ
Výměna veřejného osvětlení a zlepšení vzhledu obce Březová
163 600 Kč

OBEC RADKOV
Radkov- bezdrátový rozhlas nové generace
147 600 Kč

OBEC SLUŽOVICE
Obec Služovice - bezdrátový rozhlas nové generace
114 900 Kč

OBEC BĚLÁ
Bezdrátový rozhlas v obci Bělá
124 700 Kč

2010

OBEC CHLEBIČOV
Stavební obnova kaple Panny Marie Růžencové v Chlebičově
400 000 Kč

OBEC OLDŘIŠOV
Hrajeme si - dětské hřiště v obci Oldřišov
300 000 Kč

OBEC RADKOV
Stavební úpravy kaple Radkov - Nové Zálužné
300 000 Kč

OBEC SLUŽOVICE
Oprava kapličky ve Vrbce
87 000 Kč

OBEC CHLEBIČOV
„Energetické úspory obecních budov“
500 000 Kč

OBEC OLDŘIŠOV
Rekonstrukce střechy smuteční síně v obci Oldřišov
522 000 Kč

OBEC RADKOV
Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Radkov
550 000 Kč

OBEC STARÉ TĚCHANOVICE
Rekonstrukce komunikací v obci Staré Těchanovice
600 000 Kč

OBEC VELKÁ KRAŠ
Rekonstrukce obecního rozhlasu - bezdrátový rozhlas v obci Velká Kraš
460 000 Kč

OBEC BERNATICE
Rekonstrukce obecního rozhlasu - bezdrátový rozhlas v obci Bernaritice
496 000Kč

FEMONT OPAVA s.r.o.
Linka pro svařování profilů
4 392 800 Kč

OBEC BĚLÁ
Revitalizace zeleně v obci Bělá
1 269 541 Kč

OBEC OLDŘIŠOV
Obnova stromořadí k. ú. Oldřišov
479 396 Kč

OBEC KRUŽBERK
Revitalizace centra obce včetně rekonstrukce místních komunikací
849 000 Kč

OBEC KŘIŠŤANOVICE
Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
553 100 Kč

OBEC LUBOMĚŘ
Revitalizace části obce Luboměř - komunikace, veřejná prostranstv
539 100 Kč

OBEC NOVÉ
Lublice Rekonstrukce místních komunikací a doplnění zeleně v Nových Lublicích
792 300 Kč

OBEC STARÉ
Těchanovice Územní plán Staré Těchanovice
200 000 Kč

OBEC RADKOV
Obec Radkov - bezdrátový rozhlas nové generace
349 171 Kč

OBEC BĚLÁ
Bezdrátový rozhlas v obci Bělá
380 160 Kč

OBEC SLUŽOVICE
Obec Služovice - bezdrátový rozhlas nové generace
350 901 Kč

OBEC BĚLÁ
Revitalizace zeleně v obci Bělá
105 700 Kč

OBEC VRCHY
Rekonstrukce komunikací, zlepšení vzhledu obce
902 300 Kč

2009

OBEC SLUŽOVICE
Energetické úspory obecních budov
390 000 Kč

OBEC CHLEBIČOV
Rekonstrukce ZŠ Chlebičov
400 000 Kč

OBEC CHVALÍKOVICE
Chodníky v obci Chvalíkovice
400 000 Kč

OBEC BOHUSLAVICE
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bohuslavice
400 000 Kč

OBEC BĚLÁ
Rekonstrukce hřbitova v obci Bělá
400 000 Kč

OBEC CHLEBIČOV
Výsadba stromořadí – obec Chlebičov
230 000 Kč

OBEC CHLEBIČOV
Děti obci – výsadba zeleně v obci Chlebičov
300 000 Kč

OBEC RUDNÁ POD PRADĚDEM
Rekonstrukce komunikace, zlepšení vzhledu obce
449 900 Kč

OBEC RADKOV
Rekonstrukce komunikace, zlepšení vzhledu obce
449 900 Kč

MĚSTO ANDĚLSKÁ